קו אינטרנט נטו

קו אינטרנט נטו

פתח גרסה מונגשת

המעוניינים בשירות הבאנדל שלא באמצעות קו טלפון רגיל של בזק לשיחות יידרשו לקו אינטרנט נטו אשר עלות הקמתו תהיה על חשבון המשתמש.

עודכן: 18/02/2015 , 11:15