שירותי אינטרנט לחוקרים ולצוותי מחקר

שירותי אינטרנט לחוקרים ולצוותי מחקר

פתח גרסה מונגשת

חברי הסגל וחוקרים במוסד הטכניון יכולים לרכוש על חשבון תקציב מוסד הטכניון את שירותי התקשורת לשם התחברות לרשת הטכניון לצרכי מחקר והוראה.

עודכן: 12/03/2019 , 12:14