האם צריך להנגיש קבצי PDF?

האם צריך להנגיש קבצי PDF?

פתח גרסה מונגשת

לפי טיוטת התקנות להשכלה גבוהה:

  • באתרים של חברי סגל ואתרי מעבדה שאינם למטרות הוראה, הנגשה רק לפי דרישה, כולל קבצי PDF .
  • באתרים אחרים של שירותי השכלה, חובה להנגיש קבצים שקיים המקור שלהם בפורמט דיגיטלי. אם אין את קובץ המקור בפורמט דיגיטלי חובה להמציא את התוכן באופן נגיש לפי דרישה. קבצי PDF חדשים חייבים להיות מונגשים. אין חובה להנגיש קבצים שמקורם בצד ג'

http://www.nagish.org.il/?page_id=175

 

עודכן: 28/02/2021 , 13:48