האם יש חובה להנגיש קבצי PDF באתר?

האם יש חובה להנגיש קבצי PDF באתר?

פתח גרסה מונגשת

יש חובה להנגיש כל מסמך PDF המועלה לאתר, למעט מסמכים שנוצרו לפני 26.10.2017, ומסמכים ישנים שלא נמצא קובץ המקור שלהם בתוכנת וורד.

הנגשת PDF נעשית על-ידי הנגשת המקור של המסמך בתוכנת וורד. ראו כאן מדריך מקיף להנגשת מסמכי וורד.

קובץ וורד מונגש שנשמר בפורמט PDF, שומר על התכונה הזאת.

עודכן: 07/10/2021 , 08:50