שאלות תדירות

שאלות תדירות

פתח גרסה מונגשת

ש: מה קורה אם סטודנט מתלונן שאינו רואה את הבחינה במודל.
ת: הוא לא רשום לבחינה, יש להפנותו לרישום כמשתתף לסגל הוראה או צוות תמיכת מודל.

ש: הסטודנט מתלונן על תקלה במודל.
ת: יש לבקש ממנו שישלח את צילום המסך (המלא)  של התקלה עם מירב הפרטים לכתובת הקורס course123456@technion.ac.il (לפי מספר הקורס).

ש: אם הזימון שהתקבל בזום הוא לשעת ערב ולא בוקר?
ת: זו בעיה ידועה, מטופלת. אין לה השפעה תפעולית על הבחינה.

ש: הסטודנט מתלונן על תקלה טכנית שאין באפשרות התמיכה לפתור מרחוק.
ת: מוקדן התמיכה יתעד את פרטי הבעיה בכתב ובמערכת התמיכה לצורך בדיקה מעמיקה בנושא

ש-אני זכאי להתאמות,האם אקבל אותה בבחינה מכוונת?
ת-כל התאמה שאושרה על ידי דיקן לימודי הסמכה, להבחנות פרונטלית תכובד בבחינה מקוונת.

ש:יש לי אישור להארכת זמן כיצד אקבל את ההתאמה?
ת:בהתאם להנחיות המעודכות לביצוע בחינות שפרסם דיקן לימודי הסמכה. רישום לבחינה והעלאה של סריקת אישור התאמות במודל ולדוא"ל הקורס שיימסר עם הזימון לבחינה. בטרם תחילת הבחינה יש להציג אישור התאמות לצוות ההשגחה.

ש:יש לי אישור לבחינה על גבי מחשב כיצד אקבל את ההתאמה?
ת:בהתאם להנחיות המעודכות לביצוע בחינות שפרסם דיקן לימודי הסמכה. רישום לבחינה והעלאה של סריקת אישור התאמות במודל ולדוא"ל הקורס שיימסר עם הזימון לבחינה. בטרם תחילת הבחינה יש להציג אישור התאמות לצוות ההשגחה. בנוסף, יש לתאם עם המרצה האחראית את אופן הגשת המטלה בין אם הדפסה של סריקה או ייצוא PDF

ש:יש לי אישור לשימוש בדפי בחינה מוגדלים?
ת:בהתאם להנחיות המעודכות לביצוע בחינות שפרסם דיקן לימודי הסמכה. רישום לבחינה והעלאה של סריקת אישור התאמות במודל ולדוא"ל הקורס שיימסר עם הזימון לבחינה. בטרם תחילת הבחינה יש להציג אישור התאמות לצוות ההשגחה ויתאפשר לך להדפיס את השאלון על דפים שתכין מראש.

ש:סביבת הלמידה שלי רועשת, האם יש אפשרות לקבל אישור לאוזניות?
ת:ניתן להבחן עם אטמים על מנת לצמצם רעשי רקע. הכוונה לאטמים ספוגיים בתוך כל אוזן.

ש:יש לי אישור לאוזניות, כיצד אקבל את ההתאמה?
ת:בהתאם להנחיות המעודכות לביצוע בחינות שפרסם דיקן לימודי הסמכה. רישום לבחינה והעלאה של סריקת אישור התאמות במודל ולדוא"ל הקורס שיימסר עם הזימון לבחינה. בטרם תחילת הבחינה יש להציג אישור התאמות לצוות ההשגחה וכן את האוזניות, בכדי לוודא שאין בהן רכיב אלקטרוני.

ש:יש לי אישור יציאה לשירותים, כיצד אקבל את ההתאמה?
ת:בהתאם להנחיות המעודכות לביצוע בחינות שפרסם דיקן לימודי הסמכה. רישום לבחינה והעלאה של סריקת אישור התאמות במודל ולדוא"ל הקורס שיימסר עם הזימון לבחינה. בטרם תחילת הבחינה יש להציג אישור התאמות לצוות ההשגחה. במהלך הבחינה יש לדווח על היציאה למשגיח בטרם הציאה לשירותים. אין צורך להתמין לאישור.

ש:האם ניתן להבחן בבחינה לא מקוונת?
ת:הבחינה מקוונת מלבד קורסים בהם נקבעה הערכה חליפית.

ש:האם ניתן להבחן באופן מקוון בקמפוס?
ת:מרחבי הלימוד בקמפוס זמינים בהתאם להניות התו הסגול.

ש:האם ניתן לקבל התאמות חדשות?
ת:כל בקשה תשקל לגופו של עניין והצגה של מסמסמכים מתאימים. בין אם על רקע רפואי או על רקע של לקות למידה והפרעת קשב.

ש-האם מותר לצאת לשירותים במבחנים?
ת:כן. יציאה לשירותים מצריכה אישור של משגיח. חשוב להקפיד על זמן העדרות של עד - 5 דקות.

ש:לא קבלתי זימון לבחינה בזום, מה לעשות?
ת:פנה לרכזת ההוראה בפקולטת האם של הבחינה.

ש:אני רוצה להגיש בקשה להבחנות מיוחדות
ת:בהתאם לנהלים המופרסמים באתר לימודי הסמכה

ש:המשגיח לא מאפשר לי התאמות בבחינה, מה לעשות?
ת:להמשיך לעבוד על הבחינה ולבקש מהמשגיח לפנות למשגיח האחראי.

ש:יש לי שאלה אחרת בנוגע להתאמות, מבחנים והתמודדות עם קשיים
ת:פנה ליחידה לקידום סטודנטים. ניתן לתאם מועד לפגישה דרך המזכירות במספר 077-8874112. ניתן גם לפנות בדוא"ל לרוזי אנגל ( rosie@technion.ac.il) וגיל ברקוביץ ( gilbr@technion.ac.il) יועצי לקויות הלמידה וסיגל בלום ( sigal.blum@technion.ac.il) אחראית ההתאמות על רקע רפואי.

ש:אני סטודנט הורה, בן/בת זוגי נמצאים בבית עם הילד/ים. יש לנו דירה קטנה ואיני יכול להיבחן בתנאים הללו. מה לעשות?
ת:לפנות ליועצת בקידום סטודנטים ולמרכזת הוראה בפקולטה בכדי לבחון אפשרות למרחב היבחנות אחר.במספר פקולטות מצאו מספר קטן של פתרונות לחדרים שקטים/משרדים.

ש:שני סטודנטים הגרים באותו החדר, כיצד הם יכולים להיבחן?
ת:לפנות ליועצת בקידום סטודנטים ולמרכזת הוראה בפקולטה בכדי לבחון אפשרות למרחב היבחנות אחר.במספר פקולטות מצאו מספר קטן של פתרונות לחדרים שקטים/משרדים.

ש:סטודנט ללא מקום היבחנות בבית הוריו וללא מעונות
ת:לפנות ליועצת בקידום סטודנטים ולמרכזת הוראה בפקולטה בכדי לבחון אפשרות למרחב היבחנות אחר.במספר פקולטות מצאו מספר קטן של פתרונות לחדרים שקטים/משרדים.

ש:רעש במעונות
ת:הופסקו העבודות רועשות באזורי המעונות בהנחיית סמנכלית תפעול

ש:אינטרנט לא יציב במעונות
ת: זה באחריות חברת הוט ולא בשליטה/אחריות של יחידת המעונות. לצערי גם בפקולטות הוייפיי לא עובד טוב במיוחד.

ש:ציוד חסר
ת:פניה לאס"ט

ש:מי שולח קישור זום לסטודנט שלא קיבל?
ת:מרכזת הוראה בפקולטה. אם מדובר במקצוע נותן שירות (מתמטיקה למשל) - אזי הפקולטה הרלוונטית.

עודכן: 07/07/2020 , 19:32