סיוע בבחינות מקוונות

סיוע בבחינות מקוונות

פתח גרסה מונגשת

עודכן: 07/04/2021 , 10:55
 • שאלות תדירות

  פתח גרסה מונגשת

  ש: מה קורה אם סטודנט מתלונן שאינו רואה את הבחינה במודל.
  ת: הוא לא רשום לבחינה, יש להפנותו לרישום כמשתתף לסגל הוראה או צוות תמיכת מודל.

  ש: הסטודנט מתלונן על תקלה במודל.
  ת: יש לבקש ממנו שישלח את צילום המסך (המלא)  של התקלה עם מירב הפרטים לכתובת הקורס course123456@technion.ac.il (לפי מספר הקורס).

  ש: אם הזימון שהתקבל בזום הוא לשעת ערב ולא בוקר?
  ת: זו בעיה ידועה, מטופלת. אין לה השפעה תפעולית על הבחינה.

  ש: הסטודנט מתלונן על תקלה טכנית שאין באפשרות התמיכה לפתור מרחוק.
  ת: מוקדן התמיכה יתעד את פרטי הבעיה בכתב ובמערכת התמיכה לצורך בדיקה מעמיקה בנושא

  ש-אני זכאי להתאמות,האם אקבל אותה בבחינה מכוונת?
  ת-כל התאמה שאושרה על ידי דיקן לימודי הסמכה, להבחנות פרונטלית תכובד בבחינה מקוונת.

  ש:יש לי אישור להארכת זמן כיצד אקבל את ההתאמה?
  ת:בהתאם להנחיות המעודכות לביצוע בחינות שפרסם דיקן לימודי הסמכה. רישום לבחינה והעלאה של סריקת אישור התאמות במודל ולדוא"ל הקורס שיימסר עם הזימון לבחינה. בטרם תחילת הבחינה יש להציג אישור התאמות לצוות ההשגחה.

  ש:יש לי אישור לבחינה על גבי מחשב כיצד אקבל את ההתאמה?
  ת:בהתאם להנחיות המעודכות לביצוע בחינות שפרסם דיקן לימודי הסמכה. רישום לבחינה והעלאה של סריקת אישור התאמות במודל ולדוא"ל הקורס שיימסר עם הזימון לבחינה. בטרם תחילת הבחינה יש להציג אישור התאמות לצוות ההשגחה. בנוסף, יש לתאם עם המרצה האחראית את אופן הגשת המטלה בין אם הדפסה של סריקה או ייצוא PDF

  ש:יש לי אישור לשימוש בדפי בחינה מוגדלים?
  ת:בהתאם להנחיות המעודכות לביצוע בחינות שפרסם דיקן לימודי הסמכה. רישום לבחינה והעלאה של סריקת אישור התאמות במודל ולדוא"ל הקורס שיימסר עם הזימון לבחינה. בטרם תחילת הבחינה יש להציג אישור התאמות לצוות ההשגחה ויתאפשר לך להדפיס את השאלון על דפים שתכין מראש.

  ש:סביבת הלמידה שלי רועשת, האם יש אפשרות לקבל אישור לאוזניות?
  ת:ניתן להבחן עם אטמים על מנת לצמצם רעשי רקע. הכוונה לאטמים ספוגיים בתוך כל אוזן.

  ש:יש לי אישור לאוזניות, כיצד אקבל את ההתאמה?
  ת:בהתאם להנחיות המעודכות לביצוע בחינות שפרסם דיקן לימודי הסמכה. רישום לבחינה והעלאה של סריקת אישור התאמות במודל ולדוא"ל הקורס שיימסר עם הזימון לבחינה. בטרם תחילת הבחינה יש להציג אישור התאמות לצוות ההשגחה וכן את האוזניות, בכדי לוודא שאין בהן רכיב אלקטרוני.

  ש:יש לי אישור יציאה לשירותים, כיצד אקבל את ההתאמה?
  ת:בהתאם להנחיות המעודכות לביצוע בחינות שפרסם דיקן לימודי הסמכה. רישום לבחינה והעלאה של סריקת אישור התאמות במודל ולדוא"ל הקורס שיימסר עם הזימון לבחינה. בטרם תחילת הבחינה יש להציג אישור התאמות לצוות ההשגחה. במהלך הבחינה יש לדווח על היציאה למשגיח בטרם הציאה לשירותים. אין צורך להתמין לאישור.

  ש:האם ניתן להבחן בבחינה לא מקוונת?
  ת:הבחינה מקוונת מלבד קורסים בהם נקבעה הערכה חליפית.

  ש:האם ניתן להבחן באופן מקוון בקמפוס?
  ת:מרחבי הלימוד בקמפוס זמינים בהתאם להניות התו הסגול.

  ש:האם ניתן לקבל התאמות חדשות?
  ת:כל בקשה תשקל לגופו של עניין והצגה של מסמסמכים מתאימים. בין אם על רקע רפואי או על רקע של לקות למידה והפרעת קשב.

  ש-האם מותר לצאת לשירותים במבחנים?
  ת:כן. יציאה לשירותים מצריכה אישור של משגיח. חשוב להקפיד על זמן העדרות של עד - 5 דקות.

  ש:לא קבלתי זימון לבחינה בזום, מה לעשות?
  ת:פנה לרכזת ההוראה בפקולטת האם של הבחינה.

  ש:אני רוצה להגיש בקשה להבחנות מיוחדות
  ת:בהתאם לנהלים המופרסמים באתר לימודי הסמכה

  ש:המשגיח לא מאפשר לי התאמות בבחינה, מה לעשות?
  ת:להמשיך לעבוד על הבחינה ולבקש מהמשגיח לפנות למשגיח האחראי.

  ש:יש לי שאלה אחרת בנוגע להתאמות, מבחנים והתמודדות עם קשיים
  ת:פנה ליחידה לקידום סטודנטים. ניתן לתאם מועד לפגישה דרך המזכירות במספר 077-8874112. ניתן גם לפנות בדוא"ל לרוזי אנגל ( rosie@technion.ac.il) וגיל ברקוביץ ( gilbr@technion.ac.il) יועצי לקויות הלמידה וסיגל בלום ( sigal.blum@technion.ac.il) אחראית ההתאמות על רקע רפואי.

  ש:אני סטודנט הורה, בן/בת זוגי נמצאים בבית עם הילד/ים. יש לנו דירה קטנה ואיני יכול להיבחן בתנאים הללו. מה לעשות?
  ת:לפנות ליועצת בקידום סטודנטים ולמרכזת הוראה בפקולטה בכדי לבחון אפשרות למרחב היבחנות אחר.במספר פקולטות מצאו מספר קטן של פתרונות לחדרים שקטים/משרדים.

  ש:שני סטודנטים הגרים באותו החדר, כיצד הם יכולים להיבחן?
  ת:לפנות ליועצת בקידום סטודנטים ולמרכזת הוראה בפקולטה בכדי לבחון אפשרות למרחב היבחנות אחר.במספר פקולטות מצאו מספר קטן של פתרונות לחדרים שקטים/משרדים.

  ש:סטודנט ללא מקום היבחנות בבית הוריו וללא מעונות
  ת:לפנות ליועצת בקידום סטודנטים ולמרכזת הוראה בפקולטה בכדי לבחון אפשרות למרחב היבחנות אחר.במספר פקולטות מצאו מספר קטן של פתרונות לחדרים שקטים/משרדים.

  ש:רעש במעונות
  ת:הופסקו העבודות רועשות באזורי המעונות בהנחיית סמנכלית תפעול

  ש:אינטרנט לא יציב במעונות
  ת: זה באחריות חברת הוט ולא בשליטה/אחריות של יחידת המעונות. לצערי גם בפקולטות הוייפיי לא עובד טוב במיוחד.

  ש:ציוד חסר
  ת:פניה לאס"ט

  ש:מי שולח קישור זום לסטודנט שלא קיבל?
  ת:מרכזת הוראה בפקולטה. אם מדובר במקצוע נותן שירות (מתמטיקה למשל) - אזי הפקולטה הרלוונטית.

  עודכן: 07/07/2020 , 19:32

 • Zoom

  פתח גרסה מונגשת

  עודכן: 06/07/2020 , 10:57

  • מידע כללי

   פתח גרסה מונגשת

   מערכת זום (ZOOM) היא מערכת אינטראקטיבית, המוצעת למרצים ככלי להוראה סינכרונית מקוונת. המערכת קלה ונוחה לתפעול ועובדת בכל הדפדפנים והמכשירים הניידים.

   המפגשים בין המרצה לסטודנטים, או בין קבוצת סטודנטים, נערכים בחדרים וירטואלים. ניתן להקליט את המפגשים המקוונים ולהעלות את ההקלטה לאחר מכן לאתר הקורס עבור מי שלא נכח במפגש.

   • מערכת ה ZOOM מאפשרת לקיים מפגשים וירטואליים, הכוללים וידאו, אודיו, שיתופי מסך, לוח לבן וצ'אט.
   • ניתן להיכנס למערכת ה ZOOM מתוך מערכת ה Moodle של הטכניון (ללא צורך בהזדהות נוספת) או מתוך אתר https://technion.zoom.us/ (הזדהות עם שם המשתמש והסיסמה של המייל הטכניוני).
   • כל משתמש מבית הטכניון יכול לפתוח מפגשי ZOOM, בהם הוא יחשב כמארח ותהיה לו היכולת להקליט את המפגש ולפרסמו בהמשך.
   • ניתן להזמין משתתפים לפגישות ZOOM באמצעות פרסום קישור למשתתפים באתר המודל של הקורס (אוטומטי כאשר המפגש נפתח מתוך אתר המודל) או ישירות למייל (פחות מומלץ - לטובת נוחות ארגון כלל החומר במקום אחד עבור הסגל והסטודנטים).
   •  חדרים יכולים להיות:
    • בעלי מועד ומשך מפגש קבועים מראש.
    • פתוחים למשך שנה ברציפות (Recurring). במצב זה, ניתן להיכנס לחדר מספר לא מוגבל של פעמים במהלך השנה ולבצע מספר מפגשים לפי הצורך.
   • מארח יכול לפתוח כמות בלתי מוגבלת של מפגשים, אך רק חדר אחד יכול להיות פעיל בזמן נתון. מספר מרצים/מתרגלים יכולים לזמן פגישות למועד זהה במקביל בתוך אותו האתר.

    

   עודכן: 06/07/2020 , 11:15

  • שימוש בדפדפן אחר + incognito למשגיחים

   פתח גרסה מונגשת

   משגיחים יקרים,

   ניתן להתחבר לZoom באמצעות דפדפנים שונים:

   על ידי כניסה באמצעות דפדפן אינטרנט (Google Chrome,Firefox,internet explorer) לאתר http://technion.zoom.us

   במסך שיפתח יש להקליק על "SIGN IN" ולבחור ב "SIGN IN WITH SSO".
   במסך הבא יש להזין את כתובת המייל והסיסמה הטכניונית.

   על מנת לראות את כל הנבחנים במצב Gallery View יש להוריד ולהתקין את תוכנה. הורדה.

   ניתן להתחבר גם במצב מוסתר (incognito) :

   מה זה מצב מוסתר/incognito?
   הדפדפן אינו שומר את היסטוריית הגלישה שלכם, וברגע סגירת חלון הדפדפן נמחקת כל היסטוריית הגלישה.

   איך ניתן להפעיל אותו ?

   בדפדפן Google Chrome : יש להקיש על מקשים Ctrl + Shift + N.
   בדפדפן Internet Explorer : יש להקיש על מקשים Ctrl + Shift + P.
   בדפדפן FireFox יש להקיש על המקשים Ctrl+Shift+P.

   עודכן: 16/07/2020 , 15:34

  • עבודה בקבוצות

   פתח גרסה מונגשת

   עבודה בקבוצות קטנות מתאפשרת במהלך מפגש ZOOM באמצעות מרכיב Breakout Rooms, אשר זמין במהלך המפגש. המשתתפים מחולקים (אקראית או על ידי המרצה) לקבוצות קטנות ומנהלים דיון בתוך הקבוצה. המרצה יכול לבחור להשתתף בדיון של כל אחת מהקבוצות וקבוצה יכול לבקש את התייחסות המרצה במידת הצורך. בכל שלב המשתתפים יכולים לחזור למפגש הכללי.

   יצירת קבוצות העבודה:

   1. לחצו על Breakout Rooms בתפריט.

   2. בחרו את מספר הקבוצות (חדרים) שתרצו ליצור ואת שיטת הקצאת המשתתפים לקבוצות:

   • אוטומטי: חלוקה אקראית שווה של המשתתפים לקבוצות
   • ידנית: המרצה בוחר מי מהמשתתפים משוייך לאיזו קבוצה

   3. לחצו "Create Breakout Rooms".

   4. הקבוצות יווצרו, אך לא יופעלו אוטומטית. ניתן לבצע שינויים ועריכה לקבוצות באופן המתואר מטה.

   הגדרות ועריכה של קבוצות:

   1. לאחר יצירת הקבוצות לחצו על options לאפשרויות נוספות.

   2. סמנו את כל האפשרויות שתרצו עבור הקבוצות שלכם:

   • העברה אוטומטית של כל המשתתפים לקבוצות. אפשרות זו מעבירה את כולם באופן מיידי לתוך הקבוצות. במידה ואפשרות זו איננה מסומנת - המשתתפים יצטרכו ללחוץ על Join על מנת לעבור לקבוצה.
   • אפשר חזרה למפגש הכללי בכל זמן. במידה ואפשרות זו איננה מסומנת המשתתפים לא יכולים לצאת מהקבוצות חזרה למפגש הכללי עד שהמארח (מרצה) מחזיר אותם.
   • סגירה אוטומטית של הקבוצות לאחר זמן קבוע מראש.
   • קבלת עדכון למרצה כאשר משך העבודה בקבוצות שהוגדר מראש הסתיים.
   • ספירה לאחור לאחר סגירת הקבוצות מאפשרת תצוגה למשתתפים של כמה זמן נותר להם בקבוצות לפני החזרה למפגש הכללי.

   שיוך משתתפים לקבוצות:

   1. על מנת להוסיף משתתפים לקבוצה לחצו על Assign בשורה של הקבוצה הרצויה. בצעו זאת עבור כל אחת מהקבוצות.

   2. לאחר ששיכתם משתתפים - מספר המשתתפים בכל קבוצה מוצג במקום המילה Assign.

   פעולות נוספות:

   לאחר הגדרת הקבוצות והקצאת המשתתפים לתוכן, ניתן לשנות את השיוך של המשתתפים מקבוצה לקבוצה. משתתפים שלא משוייכים לאף קבוצה ישארו במפגש הכללי.

   • העברת משתתף Move to: ניתן לבחור לאיזו קבוצה להעביר את המשתתף שנבחר.

   • החלפה Exchange: בחרו משתתף בחדר אחר על מנת להחליף עם המשתתף הנבחר.

   • מחיקת חדר Delete Room.
   • יצירה מחדש Recreate: מוחקת את הקבוצות הקיימות ומאפשרת יצירה של קבוצות חדשות.
   • הוספת חדר Add a room: מאפשרת להוסיף קבוצה.
   • התחלת מפגשי הקבוצות Open all Rooms: מפעיל את כל הקבוצות. המשתתפים יועברו לקבוצות שלהם והמרצה ישאר במגש הכללי עד אשר יבחר להיכנס לקבוצה כלשהי. בעת כניסה לקבוצה תוצג ההודעה הבאה:

   ניהול הקבוצות:

   במידה ומשתתף לא הצטרף לקבוצה שלו מסיבה כלשהי - ליד שמו תוצג הודעה not joined.

   • הצטרפות Join: לחצו על מנת להצטרף לקבוצה זו.
   • עזיבה Leave: לחצו על מנת לחזור למפגש הכללי (מוצג רק כאשר בתוך קבוצה).
   • סגירת כל הקבוצות Close all Rooms: סוגר את כל הקבוצות לאחר 60 שניות ומחזיר את כולם למפגש הכללי.

   בקשת עזרה:

   חברי קבוצה יכולים לבקש את עזרת המרצה על ידי לחיצה על Ask for Help.

   המארח (מרצה) יקבל התראה על הבקשה ויוכל להצטרף לקבוצה.

   שידור הודעה לכלל הקבוצות:

   ניתן לשדר הודעה שתוצג בבת אחת בכל הקבוצות הפעילות לצורך העברת מסר כללי.

   לחצו על Breakout Rooms בסרגל התחתון.

   לחצו על Broadcast a message to all בצד שמאל למטה. הזינו את המסר ושלחו.

   ההודעה תוצג לכולם בתוך הקבוצות.

   צילומי המסך במדריך זה נלקחו מתוך המדריך הרשמי של ZOOM כאן https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476313.

   עודכן: 06/07/2020 , 11:34