מערכת Grades לצפייה בציונים

מערכת Grades לצפייה בציונים

פתח גרסה מונגשת

מערכת Grades משמשת לצפייה בציוני מטלות בחינות ובסריקות מחברות הבחינה.

ההתחברות למערכת מתבצעת באמצעות פרטי ההזדהות האחידה:

יש להזין שם משתמש בלבד, ללא סיומת טכניונית וסיסמה אישית (ראו איור).

1

עודכן: 28/08/2017 , 14:47