שגיאות התחברות נפוצות

שגיאות התחברות נפוצות

פתח גרסה מונגשת

משתמש או סיסמה אינם מזוהים:

Outlook_SignIn_Error_1 (1) וודאו כי הזנתם נכונה את פרטי ההתחברות שלכם:

סטודנטים בלימודי הסמכה: UserName@campus.technion.ac.il;

סטודנטים בלימודי מוסמכים וסגל: UserName@technion.ac.il.

(2) וודאו כי הזנתם נכונה את הסיסמה האישית שלכם.

ניתן לאמת את הסיסמה ע"י התחברות לכל שירות טכניוני מקוון אחר העושה שימוש בפרטי ההזדהות האחידה.

(3) במידה והזנתם נכונה את פרטי ההתחברות (שם המשתמש וסיסמה) ועדיין מתקבלת שגיאה זו, יש לפנות למהנדס הפקולטי.

*

סיסמה פגה תוקף:

לא ניתן לעדכן את הסיסמה באמצעות אתר שירותי הענן.

(1) יש לעדכן את הסיסמה האישית ("הזדהות אחידה") באתר לניהול חשבונות מחשב של אגף המחשוב.

(2) ההתחברות לדוא"ל תהייה זמינה 30 דקות לאחר עדכון הסיסמה.

עודכן: 24/08/2017 , 14:06