הגדרת דוא"ל יוצא כתחליף לרוג'ר

הגדרת דוא"ל יוצא כתחליף לרוג'ר

פתח גרסה מונגשת

יש להכניס את הגדרות אלה : בתוכנה,שרת SMTP שמשתמשים בו.

SMTP Host: smtp.office365.com

SMTP Port: 587

SSL Protocol: OFF

TLS Protocol: ON

SMTP Username: username@technion.ac.il

SMTP Password: user’s Technion password

עודכן: 20/05/2020 , 12:17