תוכנות למהנדסי פקולטות

תוכנות למהנדסי פקולטות

פתח גרסה מונגשת

תינתן גישה למהנדסי פקולטות להורדת חלק מהתוכנות במסגרת DreamSpark לשימוש להוראה בלבד בכיתות ובחוות מחשבים.

אסור להשתמש במערכות הפעלה של DreamSpark להתקנה בחוות ובכיתות אלו.

עודכן: 28/08/2014 , 11:58