שירותי אבטחת מידע

שירותי מיחשוב, תקשורת ומערכות מידע הפכו לכלים שאף ארגון לא יכול להתקיים בלעדיהם. במקביל גדל האתגר באבטחה שתבטיח קיומם התקין של שירותים אלה. אתגר זה מצריך חשיבה מערכתית, פתרונות טכנולוגיים ושיתוף פעולה של כלל עובדי הארגון.

אבטחת המידע בטכניון כוללת בין היתר את הפעילויות הבאות:

  1. העלאת המודעות לנושאי אבטחת מידע בקרב כלל המשתמשים
  2. גיבוש מדיניות אבטחת מידע ונהלים
  3. הקשחת מערכות המיחשוב
  4. בחינה וטיוב מתמיד של פתרונות אבטחת מידע
  5. שיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים
  6. סקרי סיכונים
  7. בדיקת שרשרת האספקה
  8. צמצום חשיפות בפני החוק, התאמה לתקנים ועוד

קישורים חשובים

  • /data-security - עדכונים שוטפים בנושאי אבטחה