שירותי HPC - נוהלי עבודה

ניהול התוכנות והעומסים באשכול מתבצע באמצעות מערכת ניהול תורים Altair PBS.

תאור קצר, הוראות שימוש ודוגמה להרצה באמצעות מערכת ניהול התורים PBS ניתן למצוא בקישור זה

כדי להריץ תוכנה באשכול נדרש לכתוב קובץ סקריפט על פי פורמט PBS ולשלוח אותו לתור באמצעות פקודת qsub.

אין להריץ קוד באופן אינטראקטיבי באשכול.

ניתוח מידע שהתקבל בסיום ריצה ניתן לבצע בשרת ייעודי בשם zeus-post, או להעביר את המידע למחשב האישי.