איומי סייבר - הדרכה לעובדים

הדרכה זו נכתבה על ידי מערך הסייבר הלאומי לטובת הציבור ומשמשת כהמלצה לכלל הארגונים במשק הישראלי.

ההדרכה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

כל הזכויות שמורות למערך הסייבר הלאומי

קישור להדרכה