עבירה על חוק זכויות יוצרים

רקע

זכות יוצרים היא ההגנה שניתנת ליוצר או לבעלים של יצירה מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה שהיא קניין רוחני שלו

• כל יצירה שאדם יצר, בין אם פורסמה (בספר, בעיתון, באינטרנט וכדומה) ובין אם לא פורסמה, מוגנת לפי חוק, וזכות היוצרים עליה שמורה ליוצר (או למי שקיבל אותה ממנו).

• הציון "כל הזכויות שמורות" על גבי יצירה אינו חיוני כדי להקנות זכות יוצרים לבעל היצירה. זכות היוצרים שמורה לו גם ללא ציון זה.

• אין להעתיק מיצירה ללא רשות בעל זכות היוצרים.

• הגנת זכות היוצרים חלה על כל צורת ביטוי - טקסט, צילום, איור וכדומה.

• הגנת זכות היוצרים חלה בין על היצירה השלמה, ובין על חלקים ממנה.

• הגנת זכות היוצרים אינה חלה על תוכן (רעיון, נתון, עובדה, או ידיעה חדשותית) אלא על צורת הביטוי (נוסח, סידור הדברים) שלו. עם זאת, גם בהעתקת תוכן כנ"ל בצורת ביטוי שונה - חובה לציין את מקורו.

• זכות היוצרים על יצירה פוקעת בתום 70 שנים ממות היוצר.

 

כיצד להימנע מעבירה על חוק זכויות יוצרים

למד היטב על החוק:

החוק מגן על יצירות, תמונות, סרטים, מוזיקה, כתבות ועל תחומים רבים נוספים, אך הוא אינו מגן על רעיונות, עובדות, נתונים או ידיעות חדשותיות. לדוגמא, חוק זכויות היוצרים אינו מונע ממך לבטא במילים שלך רעיון ועובדות שקראת בספר או בכתבה, אך זכור שתמיד עליך לתת קרדיט לכותב.

מה מותר במסגרת "שימוש הוגן":

  • צילום במצלמה דיגיטלית או סריקה של כריכת ספר על ידי משתמש, לצורך ערך על הספר או המאייר
  • סריקת איור מתוך ספר, כאשר היוצר בחיים או שלא עברו 70 שנה ממותו: לא יותר מאיור אחד, ורק לצורך ערך על המאייר עצמו

מה מותר ללא הגבלה:

  • שימוש בחומרים שפקעו להם זכויות היוצרים (70 שנה ממות היוצר).
  • צילום של כל אובייקט המוצג במקום ציבורי. לדוגמא: צילום מוצגים במוזיאונים הפתוחים לציבור, צילום של מבנים ארכיטקטוניים, צילום של פסלים או אנדרטאות.
  • צילום או סריקה של בול או שטר כסף.

כמעט כל יצירה באינטרנט מוגנת בזכויות יוצרים:

כמעט כל דבר שתרצו לקחת מהאינטרנט מוגן בזכויות יוצרים: תמונות, כתבות, מוזיקה, סרטים, תוכנות וכו'.  ישנן יצירות שבעלי זכויות היוצרים שלהן מאפשרים שימוש חופשי או שימוש חלקי בהן, יש לשים לב היטב למגבלות על השימוש בכל יצירה. לדוגמא, קיימות מגבלות לשימוש באתרי אינטרנט בלבד או אפשרות שימוש בתנאי להוספת קרדיט ליוצר ועוד.

ההשלכות של הפרת זכויות יוצרים

לרוב קשה לאמוד את הנזק הנגרם לתובע משימוש לא מורשה ביצירה, לכן ניתן לקבל פיצוי כספי גם ללא הוכחת נזק. גובה הפיצוי הכספי נקבע סביב מספר עקרונות:

  • חומרת ההפרה
  • היקף ההפרה
  • הרווח לנתבע כתוצאה מההפרה
  • נסיבות ההפרה

במקרים בהם נעשה: ייצור, ייבוא, מכירה, השכרה, או הפצה של עותקים מפרים של היצירה, הפרת זכויות היוצרים נחשבת כעבירה פלילית.

המפר זכויות יוצרים יכול לשלם קנס ויכול שיקבל סנקציה פלילית ויישב בבית הסוהר לתקופה של 5 שנים. הנפגע מהפרת זכות יוצר יכול לקבל פיצוי כספי ללא הוכחת נזק עד לסך של 100,000 ₪.