שירותי תקשוב

מדור תקשוב אחראי על תשתית התקשורת של הטכניון ומספק מגוון שירותים למשתמשי קצה.

קישורים רלוונטיים