אירוח ותמיכה

סוגי אירוח

 1. אירוח מלא - אנשי התמיכה של האגף יחזיקו בלעדית בחשבון SuperUser או Administrator בכל מערכת נתמכת. באחריות אגף המיחשוב , לתחזק את השרת ולדאוג לעדכונים שוטפים כולל עדכוני אבטחה
 2. אירוח חלקי ( פיזי בלבד ) – כל מקרה בו הסיסמאות הנ"ל לא מוחזקות בלעדית ע"י אנשי התמיכה של אגף המיחשוב. באחריות הגוף המתארח , לתחזק את השרת ולדאוג לעדכונים שוטפים כולל עדכוני אבטחה .
 3. שרתים בעלי גרסת מערכת לא נתמכת ו/או לא מעודכנים , במיוחד בכל הקשור לעדכוני אבטחה, לא יוכלו להמשיך ולהתארח והאירוח שלהם יופסק.

נוהל קליטת שרתים פיזיים לאירוח ותמיכה

הנוהל מיועד ללקוחות המעוניינים להציב שרת מחלקתי/פקולטי באגף המחשוב וליהנות משירותי תמיכה ותחזוקה של האגף. הנוהל מגדיר את הקשר עם המשתמש, מחויבות האגף למתן השירות וחובות המשתמש. מידע על מועדי תחזוקה יפורסם על-ידי אגף המחשוב באמצעות דוא"ל ללקוחות הרלבנטיים.

יתרונות של אירוח השרתים:

 • ניצול תשתית מסודרת באתר ייעודי
 • אחריות מקצועית כוללת
 • יעוץ והכוונה בנושאי תוכנה וחומרה לכל אורך חיי המערכת


סוגי התשתיות באולם המחשוב:

 1. מערכות הגנה מפני נפילות מתח והפסקות חשמל (UPS וגנרטור חירום)
 2. מיזוג אוויר ובקרת אקלים
 3. תשתית תקשורת מהירה


שירותים מרכזיים משלימים:

 1. תמיכה במערכת ההפעלה
 2. התקנת ותחזוקה של אפליקציות
 3. גיבוי במערכת גיבוי מרכזית


קבלת שירות אירוח כפוף לתנאים הבאים:

 1. החומרה של השרת/ציוד המתארח צריכה להתאים לתשתית באולם המחשוב. השירות לאירוח של  ציוד תקני ברוחב "19  כולל שני ממשקי 1Gbe, ממשק ניהול KVM-IP (לפי הצורך) ושני שקעי כוח 220V משתי הזנות UPS נפרדות. התוספות נדרשות מתומחרות במחירון שירותי האגף.
 2. אירוח מסד שלם כולל: שטח רצפה לארון תקני (עד 42U/120ס"מ עומק), שני ממשקי 10GigaEth. , שני ממשקי 1Giga Eth. , שתי הזנות חשמל  32A  כ"א
  מסוג CEE-IP-44
   (סה"כ 6kW ) לחיבור המסד. התוספות נדרשות מתומחרות במחירון שירותי האגף
 3. החומרה של השרת המתארח חייבת להיות באחריות היצרן/ספק, ובתום תקופת האחריות בביטוח חומרה. הלקוח אחראי להסדרת נושא הביטוח ולהעברת הפרטים הדרושים לצורך הביטוח אל אגף המחשוב.
 4. אין כניסה חופשית לאולם המחשוב. כל ביקור באתר דורש תיאום, הן של בעלי השרת והן של הספק ו/או נותני שירות חיצוניים. כללי אבטחה לגישה מרחוק, ייושמו כמקובל באגף ועל פי נוהל אבטחת המידע הטכניוני.
 5. הלקוח אחראי לפינוי אריזות ריקות של הציוד.

קבלת שירות תמיכה כפוף לתנאים הבאים:

 1. פלטפורמות מאושרות להתקנה:
   1. Red Hat Enterprise Linux - RHEL
   2. CentOS
   3. Windows Server
 2. אנשי התמיכה של האגף יחזיקו בלעדית בחשבון SuperUser או Administrator בכל מערכת נתמכת.
 3. צירוף השרת למערכת הגיבוי המרכזית לצורך גיבוי מערכת ההפעלה, התוכנות המותקנות וקבצי המשתמשים. רצ"ב טופס הבקשה לאירוח פיזי למערך הגיבויים.


תיאום האירוח:

 1. לאחר מילוי טופס הבקשה לאירוח פיזי והעברתו לאגף מחשוב, יש לפנות לרכז הפרויקט לקליטת השרת לאירוח בשלוחה 2184.
 2. בסיום קליטת השרת תיערך בדיקה משותפת של הלקוח עם אנשי האגף כדי לוודא את פעולתו התקינה של השרת וההתקשרות אליו.

 

אירוח שרתים וירטואליים

אגף המחשוב מספק שירות אירוח לשרתים וירטואליים (hosting) על תשתיות הוירטואליזציה הנתמכות על-ידי האגף, שכולל במקרה של אירוח מלא בלבד:

 • תשתית עם זמינות גבוהה (אשכול שרתים)
 • חיבוריות למערך האחסון
 • תשתיות תקשורת מתקדמות.
 • הקמת שרתים עם מערכת הפעלה RHEL ו-Windows Server.
 • שירותי System Administration הכולל:
 • תחזוקת מערכת הפעלה
 • עדכונים שוטפים
 • עדכוני אבטחת מידע
 • אנטי-וירוס
 • גישה מרחוק

השרת ניתן לפי רמות משאבים בהתאם לטבלה הבאה

רמה תצורה
1 1xCPU,2GB/20GB
2 2xCPU,4GB/40GB
3 2xCPU,8GB/60GB

 השירות מתומחר לפי רמות משאבים ומשקלל את עלויות החומרה והתוכנה.

עלות מערכת הפעלה מסוג Windows Server כלולה בעלות השירות.

עלות הרישוי של RHEL לפי מחירון חברת Red Hat לאקדמיה המתפרסם מעת לעת באתר החברה. נכון לעכשיו המחיר הוא 80$ לשרת לשנה.

 הקליקו על טופס בקשה לאירוח וירטואלי.

עודכן: 21/01/2019 , 10:13