מדיניות הרחבת אשכול תמנון

מדיניות הוספת צמתי חישוב למחשב מקבילי מרכזי ותחזוקתם

 

כללי

מסמך זה מתאר את מדיניות האגף למחשוב ומערכות מידע  כפי שגובשה על פי הנחיות ההנהלה, ואת יחסי הגומלין בין האשכול (Cluster) הכללי שמותקן  בטכניון, ואשר נרכש במימון משותף של RBNI ופרויקט Minerva,  לבין צמתים (Nodes) חדשים הנרכשים  על ידי חברי הסגל מתקציבי המחקר שברשותם.

 

שימוש במשאבים מרכזיים

חוקר המצטרף לאשכול באמצעות רכישת צמתי חישוב   פרטיים  על פי התצורות שיאושרו ע"י האגף ייהנה מהאפשרויות הבאות (חלק מהן כפופות לעלויות המפורטות בהמשך):

 1. שימוש ב Master Node של האשכול הקיים.
 2. כל משאבי התוכנה המרכזיים והרישוי המרכזי.
 3. אירוח פיזי בחוות השרתים של הצמתים אותם רכש, ובכלל זה:
  1. מיקום במסדי שרתים
  2. אספקת חשמל כפולה
  3. מערכת מיזוג יעודית
  4. מערכת אל-פסק מרכזית
 4. שרותי ניהול, System Administration, התקנות תוכנה ושדרוגים.
 5. שרותי איחסון וגיבוי.[1]
 6. שרותי אבטחת מידע.
 7. שרותי תקשורת.
 8. שרותי ניטור, שליטה ובקרה.
 9. כח אדם מקצועי במגוון רחב של תחומים הדרושים להפעלת האשכול בכלל  וייעוץ מדעי בתחום HPC בפרט.

עצמאות החוקר

 1. לחוקר תינתן היכולת והזכות לנהל באופן עצמאי את תור ההרצות בצמתי החישוב שרכש. (ניתן גם לתפעל את התור על ידי צוות אגף המחשוב ומערכות מידע על פי מדיניות האגף).
 2. החוקר יהיה רשאי להתקין תוכנה ייעודית בצמתי החישוב שרכש. כל רכש של תוכנה יתואם עם האגף המחשוב בטרם ביצוע הרכישה, על מנת לוודא כי ניתן ומותר להתקינה. 

עקרון השיתוף והדדיות

 1. לחוקר בעל צמתים פרטיים זכות לשימוש באשכול הטכניוני הכללי, כמו לכל חוקר אחר בטכניון.
 2. צמתים פרטיים שאינם מנוצלים יועמדו לטובת המשתמשים האחרים באשכול.

עלויות

מערכת HPC הינה מערכת מורכבת שתחזוקתה מבוצעת ע"י הרבה גורמים  ודורשת רכש ציוד ושירותים. עלויות הרכש והשירותים יכוסו על פי החלוקה הבאה: 

 

עלויות הרחבה

 1. העלויות של התשתית המרכזית הנדרשות עקב כל הרחבה (תקשורת/ארונות/כבילה/אל פסק/עבודת חשמל ) תחולקנה בין החוקרים באופן יחסי למספר הצמתים שכ"א מהם הוסיף. 

עלויות שימוש

 1. על פי החלטת הנהלה מ- 6.10.2011 החוקרים המשתמשים במערכת לא יחויבו בדמי שימוש עד סוף 2012. לאחר מכן תבחן החלטה זו מחדש.
 2. לא יגבו דמי שימוש בעבור משאבים "פרטיים" (מעבד ודיסק).

עלויות תחזוקה

 1. בתום 3 שנות האחריות, עלויות השירות והתחזוקה של החומרה בגובה  20% מעלות הרכישה של כל צומת יחולו על החוקר שהצומת בבעלותו.

עלויות אירוח

 1. הוצאות אירוח של השרתים (מארזי הצמתים) הפרטיים, בהתאם למחירון שרותי האגף (כיום 800 ₪  לכל ציוד 1U) המתעדכן מעת לעת באתר האגף.
 2. בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי לתקשוב מינואר 2014 מצטרפים חדשים יישאו בעלות התקורה לאירוח שרתיהם בתמנון בגובה 20% מעלות רכישת הציוד והתוכנה. תמורה זו תכלול את כל הוצאות האירוח למשך שלוש שנים.

עלויות תוכנה

 1. החוקר יישא בעלויות רישוי מערכת ההפעלה מסוג Red Hat לפי מחירון היצרן (כיום 80$ לשנה) לכל צומת חישוב.
 2. במידה ותוכנה לא חופשית ו/או לא ברישוי  כלל טכניוני, החוקר יישא בעלויות רכישת תוכנה ייעודית עבורו.

כל ההתנהלות המנהלתית של חיוב תקציבי החוקרים תתנהל בין  אגף המחשוב ומערכות מידע ובין ראש המנהל של היחידה אליה שייך החוקר.

 


[1] מעבר לשימוש באחסון המקומי ,השימוש במערכות האחסון והגיבויים המרכזית יהיה בתשלום על פי המחירון המפורסם ע"י האגף למחשוב ומערכות מידע.

עודכן: 29/12/2016 , 13:46