רשימות תפוצה

רשימות תפוצה Listserv

האגף למחשוב מפעיל שרת רשימות תפוצה של חברת Lsoft למגוון מטרות וצרכים:

  • רשימות אדמיניסטרטיביות שונות
  • רשימות ממוקדות לתמיכה במשתמשי תוכנות בשימוש או ברישוי טכניוני
  • רשימות לניהול סמינרים, כנסים וסדנאות
  • רשימות לקורסים אקדמיים

תוכנת Listserv מתאפיינת במהימנות תפעולית גבוהה, ובמהירות וגמישות פעולה. כיום נמצאות בשימוש בטכניון מספר אלפי רשימות תפוצה המעבירות כמליון הודעות דואר אלקטרוני בחודש. התוכנה ניתנת לתפעול ושמוש הן באמצעות דוא"ל והן בממשק אינטרנטי (web).

רשימות תפוצה לקורסים אקדמיים

האגף למחשוב מנהל רשימות תפוצה אלקטרוניות עבור כל קורס אקדמי בלמודי הסמכה ומוסמכים. רשימות אלו מתעדכנות על בסיס יומי והן כוללות את כל כתובות הדואר האלקטרוני של הסטודנטים הרשומים לקורס וכן את אלו של סטודנטים שנרשמו לרשימות תפוצה מסוימות ביוזמתם. באופן זה מתאפשרת תקשורת מהירה ואמינה בין מורי הקורס ועוזרי ההוראה לבין הסטודנטים בקורס.

פתיחת רשימות תפוצה

ניתן לעשות שימוש יעיל ברשימות תפוצה אלקטרוניות לניהול כנסים וימי עיון, על-ידי הקצאות רשימות תפוצה לקהל המשתתפים, למציגים, לשופטים ועוד.
ניתן לבקש פתיחת רשימה או רשימות תפוצה על-ידי מילוי הפרטים בטופס בקישור זה לבקשת רשימת תפוצה/פתיחת רשימה.
פתיחת הרשימה כפופה לנהל טכניוני מס' 09-304 הזמין בקישור זה.

טיפול בקבצים נספחים

עקב עומס רב על שרת רשומות תפוצה מרכזי  Listserv, מופעלת מערכת לטיפול בקבצים נספחים המופצים דרך השרת.

המערכת מבצעת "קילוף" קבצים נספחים מן ההודעה ומחליפה אותם בקישור נגיש מכל מקום, שנשמר זמין למשך תקופה ארוכה.

הטקסט שיופיע בתחתית ההודעה ייראה כדלקמן:

   

An attachment named FILENAME.PNG was stripped from this message. You can access it at the following link for the period of one YEAR:
http://techmail.technion.ac.il/0d6a8306bac6be2744b0adc3dc067922bf95b305.png

   

שירות הארכיון של Listserv מכיל את ההודעה עם כל הנספחים.

 

 טופס פתיחת רשימת תפוצה »

   

לתשומת לבכם: ניתן לגשת לטופס מתוך הרשת הטכניונית בלבד.