התקנת Pulse Secure עבור מערכת iOS

 

  1. ב-Apple Store אנא בצע download  ל- Pulse Secure App:

C:\Users\kemp\AppData\Local\Temp\Image.png

2. לאחר ביצוע ה-download  תהיה בידיך האפליקציה, פתח אותה:

3. ההודעה הבאה תופיע, לחץ על  Allow:

C:\Users\kemp\AppData\Local\Temp\01.png

4. הכנס כתובת דוא"ל או URL — https://vpn.technion.ac.il  ולחץ על Submit:

C:\Users\kemp\AppData\Local\Temp\IMG_0494.PNG

5. במסך הבא הכנס Technion ב- Connection name, וכן הכנס את ה- username  שלך
ב- Username, ואז לחץ על  Save:

C:\Users\kemp\AppData\Local\Temp\IMG_0488.PNG

6. יתקבל המסך הבא, לחץ על Connect:

C:\Users\kemp\AppData\Local\Temp\IMG_0489.PNG

7. וודא כי ה- username  שלך מופיע, והכנס את ה-OTP passcode  שלך בשדה ה- password,
ואז לחץ על Sign In:

C:\Users\kemp\AppData\Local\Temp\IMG_0490.PNG