SSL VPN

שרות SSL VPN הינו שרות רשת פרטית וירטואלית. השרות מאפשר למשתמשים לגשת מרחוק למשאבי רשת הטכניון באמצעות ערוץ מאובטח ע"י הצפנה של תעבורת הרשת והזדהות חזקה באמצעות מחולל סיסמאות חד-פעמיות. השרות מאפשר למשתמש גישה לרשת המקומית, וזאת ללא קשר למיקום גיאוגרפי תוך התחברות מכל מקום ומכול התקן, נייד ונייח כאחד.

השימוש בשירות פתוח לכל בעל חשבון מרכזי בטכניון אשר ברשותו מחולל הסיסמאות.

הגישה לשירת ניתנת לאחר הזדהות באתר vpn.technion.ac.il.


מדריך להתחברות SSL VPNמדריך להתחברות SSL VPN
מערכת הפעלהמדריך 
Windowsהתקנת Pulse Secure עבור מערכת Windows 8.1, 10 and 11
macOSהתקנת Pulse Secure עבור מערכת macOS: Intel ו Apple M1
Linuxהתקנת Pulse Secure עבור מערכת CentOS 8 Stream, Fedora 35 and Ubuntu 18,20,21
Linuxהתקנת Pulse Secure עבור מערכת CentOS 7
LinuxInstalling alternate VPN client for Linux
Andoridהתקנת Pulse Secure עבור מערכת Android
iOSהתקנת Pulse Secure עבור מערכת iOS

לעזרה במקרה של קשיים בהתחברות ניתן לעיין במדור שאלות תדירות.