שימוש במחולל סיסמאות (OTP) מסוג RSA - יצא משימוש

החל מתחילת חודש אוקטובר 2019, ינתן רק שרות OTP המחליף את שרות ה- RSA