אינטרנט לחוקרים בבית

חברי הסגל וחוקרים במוסד הטכניון יכולים לרכוש על חשבון תקציב מוסד הטכניון את שירותי התקשורת לשם התחברות לרשת הטכניון לצרכי מחקר והוראה. לאחרונה, מרכז חישובים בין אוניברסיטאי (מחב"א) חתם על הסכם התקשרות עם חברת בזק בינלאומי 014 למתן שירותי אינטרנט לחוקרי אוניברסיטאות המחקר בארץ.

הנהלת הטכניון החליטה על הצטרפות להסכם  משנת 2015 ומאפשרת לחוקרי המוסד לרכוש חבילות שירות הכוללת תשתית תקשורת  ושירותי ספק האינטרנט מחברת בזק בינלאומי.

רשות המחקר במוסד מרכזת ואחראית על הקשר העסקי והמסחרי בין בזק בינלאומי למוסד הטכניון. כדי לממש את הצטרפות לשרות  יש למלא את הטופס באתר רשות המחקר ולהעבירו למרכזת השירות ברשות המחקר, גב' ריבי איתן:

טלפון 4230, פקס 8326607 דוא"ל RIVIE@TRDF.TECHNION.AC.IL

  • מוסד הטכניון מעביר את הזמנת השירות המאושרת לבזק בינלאומי אשר יבצע את ההתקנה בתיאום עם המזמין.
  • כל שינוי בכתובת השירות וסוגו (כגון רוחב פס), כולל ניוד מס' טלפון בין ספקים שונים, נדרש לדיווח באמצעות הטופס למרכזת השירות
  • בעת יציאה לשבתון בחו"ל יועבר החיוב בגין השירות לבעל הקו. בעת החזרה לארץ, באם נדרש מימון מחודש, של השירות ממענקי רשות המחקר, יש למלא הטופס בקשה חדש ולהעבירו למרכזת השירות.
  • אין לבצע שינוי בשירות באמצעות המוקדים של בזק גם אם הפניה הייתה ביוזמתם.
  • מימון  המוסדי הינו לתשתיות וספק האינטרנט בלבד. עלויות התקנה וציוד הינן ע"ח המשתמש.
  • אגף מחשוב ומערכות מידע מספק שירותים משלימים נוספים וביניהם שירות מחולל סיסמאות, שירות זה ניתן  לרכישה במערכת SRM|SAP הטכניונית. מרכזת השירות אינה מטפלת בנושא זה. אין להעביר אליה בקשות בנדון.

 

מוקד תמיכה מיוחד עומד לרשות משתמשי הטכניון, הפניה למוקד בנושאים טכניים תפעוליים בטלפון 076-5555899 , אין להתקשר למוקדי שירות רגילים של בזק בינלאומי.

 

קישורים נוספים

  1. הנחיות גישה למאגרי מידע
  2. הנחיות לגלישה בטוחה והשימוש באנטי וירוס בטכניון
  3. שירות הגיבויים של אגף המחשוב