מערכות מידע מנהליות - שירותים

שירותים של מערכות מידע מנהליות :

 • מערכות SAP
  • מערכות לוגיסטיות
   • רכש
   • ניהול מלאי
   • מעבדות סיוע טכני
   • SRM
   • מכירות וחיובי ללקוחות
   • ניהול תקלות ברחבי הקמפוס
   • ביצוע תחזוקה מונעת
  • מערכות פיננסיות
   • ספקים
   • לקוחות
   • חשבונות GL
  • בקרה תקציבית
   • מענקים
   • הזמנות פנימיות
   • פריטי התחייבות
   • קרנות
  • פורטל
   • תהליכים מרכזיים
   • מערכת טפסים לחברי סגל
   • פורומים
  • פיתוח
  • PRINTBOS
  • PI
  • מערכות CRM
   • קשרי ציבור
   • ארגון בוגרי הטכניון
   • ידידי הטכניון
   • היחידה ללימודי המשך
   • מחלקת שיווק
 • דוקומנטום
  • מערכת מרכזית לניהול ארכיון דיגיטלי
  • סטודנטים
  • משאבי אנוש
  • חשבוניות
  • תקציבים
  • בתהליכי רכש ( הצעות מחיר/הסכמים...)
 • לימודי המשך
 • משאבי אנוש ושכר
  • מערכת מכתבים אוטומטיים
 • מחסני נתונים
  • בניית דוחות סטטיסטיים ותקופתיים
  • סטודנטים
  • רכש
  • הרשאות
 • מערכות מנהל תלמידים
  • מערכות דיקן הסטודנטים :
   • מעונות סטודנטים
   • מלגות סיוע לסטודנטים
   • סל רווחה לסטודנטים חדשים
  • מערכת לימודי הסמכה
   • פורטל לסטודנטים students – מספק שירותים שונים: הפקת אישורים ותדפיסים, כרטיס נבחן, רישום למועד ב, חיפוש קורסים
  • פורטל לסטודנטים לתארים מתקדמים – מספק שירותים שונים:
    • כל המידע למתעניינים בלימודים לתארים מתקדמים בטכניון
    • כל המידע לסטודנטים חדשים
    • כל המידע לסטודנטים פעילים
    • מידע לסטודנטים פעילים על מלגות
    • מידע לסטודנטים פעילים על השתלמויות, לימודים וכנסים בחו"ל
    • מידע לסטודנטים מסיימים על תהליכי סיום הלימודים.
    • אירועים והודעות
    • מידע לסטודנטים בינלאומיים הלומדים לתארים מתקדמים.
    • מידע לבוגרי תארים מתקדמים
    • מידע למנחי הסטודנטים
    • מידע על התזות והמחקרים של הסטודנטים.
    • מידע על הקורסים הנלמדים ביחידות האקדמיות
    • טפסים לסטודנטים בנושאים שונים.
    • תדפיסי ציונים