רישיון Zoom הוטמע בטכניון

zoom logo

מ 1.10.2018 כל בית הטכניון זכאי לעשות שימוש

בתוכנת Video Conference אישית מתוצרת חברת Zoom.

           

           

בעקבות הודעה רשמית על כך שחברת Zoom תרמה רישיון שימוש מקיף לטכניון,

אגף המחשוב שמח להודיע על כך שכל בית הטכניון זכאי לרישוי Zoom אישי

באמצעות גישה לאתר http://technion.zoom.us