אפליקציות SAP FIORI MOBILE

fiori equipment application

אפליקציות  SAP FIORI MOBILE

האפליקציות מאפשרות קיצור תהליכים ב- SAP   מטלפון נייד: