הוראת התחברות לרשת TechSec עבור Ubuntu

רשת אלחוטית מאובטחת בשם TechSec מאפשרת קישור מאובטח בטכניון.

עבור מחשבים העובדים עם מערכת הפעלה Ubuntu יש למלא פרטים על פי מה שמופיע כאן:

ca-certificates.crt file location - /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt

techsec via ubuntu

 

 

 

עודכן: 16/03/2017 , 09:02