מוטי אפשטיין

מוטי אפשטיין
  • מוטי אפשטיין

  • דוא"ל: Moti.Epstein@technion.ac.il
  • טלפון: 829-3636
  • חדר: טאוב 129
  • תפקידים:
    • התקנה , פריסה ותמיכה במחשבים אישיים וציוד היקפי ביחידות הנתמכות ע"י האגף, יעוץ , הדרכה ופתרון בעיות בעבודה מול מחשב, עבודה עם מערכות שליטה ובקרה למחשבים אישיים ביחידות נתמכות