אביגדור מאיר

אביגדור מאיר
  • אביגדור מאיר

  • דוא"ל: Avigdor.Meir@technion.ac.il
  • טלפון: 829-5509
  • חדר: טאוב 118
  • תפקידים:
    • ניהול עץ ה-Active Directory הטכניוני. הגדרות DNS בשרתי מיקרוסופט. הקמת Domain Controllers, תחזוקת שרתי WINDOWS מרכזיים וכן שרתים באירוח. ניהול שרת הדואר Exchange. ניהול עדכוני תוכנה מרכזיים בעזרת שרת WSUS. תמיכה וטיפול באתרים אורחים של יחידות חיצוניות על שרתי IIS. התקנת ותחזוקת שרתים ווירטואליים על גבי תשתית VMware