רישיון תוכנת מייפל ברשת עודכן

רישיון תוכנת מייפל ברשת עודכן

פורסם: 22.05.2014

הרישיון החדש תומך בגרסה 18 ואינו תומך יותר בגרסאות 15 ומטה.

במחשבים בהם מותקנת עדיין גרסה 15 יש להתקין גרסה מתקדמת יותר.