שם משתמש וסיסמה אישית

שם משתמש וסיסמה אישית

פתח גרסה מונגשת

שם משתמש וסיסמה אישית:

סטודנטים בלימודי הסמכה (תואר ראשון) וחוץ בלבד:

שם המשתמש הוא כפי שנבחר בעת יצירת החשבון הטכניוני, בצירוף סיומת קמפוס:

UserName@campus.technion.ac.il.

*

סטודנטים בלימודי מוסמכים (תארים מתקדמים) וסגל אקדמי ומנהלי:

שם המשתמש הוא כפי שנוצר עבורכם, בצירוף סיומת טכניון בלבד:

UserName@technion.ac.il.

*

סיסמה אישית עבור כלל המשתמשים (סטודנטים בכלל התארים וסגל):

הסיסמה האישית היא סיסמת ההזדהות האחידה כפי שנקבעה על-ידיכם באתר לניהול חשבונות מחשב.

עודכן: 24/08/2017 , 12:19