שחזור מידע מגיבויים

שחזור מידע נחוץ במקרים כמו מחיקה שגויה של קובץ, מתקפת וירוס, קלקול פיזי בדיסק הקשיח או גניבה/איבוד של מחשב.

Recovery
תוכנהNetBackupVEEAMDruva inSync
ביצוע השחזור ע"י צוות גיבוייםע"י צוות גיבוייםשחזור עצמי באמצעות ממשק התוכנה או באמצעות דפדפן
הוראות לביצוע השחזור פתיחת קריאה ב-helpdesk בקטגוריה:
"אגף מחשוב ומערכות מידע" => "גיבויים ושחזורים" => "בקשת שחזור" ומילוי הפרטים הדרושים.
פתיחת קריאה ב-helpdesk בקטגוריה:
"אגף מחשוב ומערכות מידע" => "גיבויים ושחזורים" => "בקשת שחזור" ומילוי הפרטים הדרושים.
לפי ההוראות
עודכן: 22/05/2016 , 15:13