מדיניות הגיבויים

הגיבויים מתבצעים לפי סוגי מדיניות שנקבעים לפי מאפייני המחשבים.

המדיניות מגדירה רמות גיבוי שונות (מלא, אינקרמנטלי לסוגיו), ושמירת "דורות" (גרסאות) של תמונת מצב המידע לנקודת זמן לפי הפרוט:

 

שרתים פיזיים NetBackup

NetBackup physical servers
סוג גיבויתדירותזמן שמירהזמן ביצוע
חודשי (גיבוי מלא)פעם ב-4 שבועות6 חודשיםסופ"ש
שבועי (שינויים מהגיבוי המלא)פעם בשבוע6 חודשיםסופ"ש
יומי (שינויים מהגיבוי האחרון)פעם ביום, 5 ימים בשבוע45 ימיםימים א-ה
חצי-שנתי (גיבוי מלא)פעם בסמסטרשנתייםפברואר, יולי

שרתים וירטואליים VEEAM

VEEM Virtual Servers
סוג גיבויתדירותזמן שמירהזמן ביצוע
מלאפעם אחת בגיבוי הראשון3-4 שבועות
אינקרמנטליכל יום21-28 עותקים אחרוניםלילה

מחשבים אישיים Druva inSync

Druva inSync Personal Computers
סוג גיבויתדירותזמן שמירהזמן ביצוע
מלא משתנהלא מוגבל*בזמן עבודה

(*) זמן שמירה אינו מוגבל ותקף לכול משך זמן בו המנוי בתוקף. בהמשך להודעה מ 25.6.2017 נפח הגיבוי מוגבל ל 300 גיגה בהמשך להבהרת החברה בדבר שימוש אישי הוגן  (fair use). מחזור מנויים נוכחי מסתיים בדצמבר 2018, המעוניינים להמשיך בשירות מתבקשים להודיע על כך ולהסדיר את התשלום עד ל 30.9.2018

 

עודכן: 15/10/2017 , 11:18