מדיניות הגיבויים

הגיבויים מתבצעים לפי סוגי מדיניות שנקבעים לפי מאפייני המחשבים.

המדיניות מגדירה רמות גיבוי שונות (מלא, אינקרמנטלי לסוגיו), ושמירת "דורות" (גרסאות) של תמונת מצב המידע לנקודת זמן לפי הפרוט:

 

שרתים פיזיים NetBackup

NetBackup physical servers
סוג גיבויתדירותזמן שמירהזמן ביצוע
חודשי (גיבוי מלא)פעם ב-4 שבועות6 חודשיםסופ"ש
שבועי (שינויים מהגיבוי המלא)פעם בשבוע6 חודשיםסופ"ש
יומי (שינויים מהגיבוי האחרון)פעם ביום, 5 ימים בשבוע45 ימיםימים א-ה
חצי-שנתי (גיבוי מלא)פעם בסמסטרשנתייםפברואר, יולי

שרתים וירטואליים VEEAM

VEEM Virtual Servers
סוג גיבויתדירותזמן שמירהזמן ביצוע
מלאפעם אחת בגיבוי הראשון3-4 שבועות
אינקרמנטליכל יום21-28 עותקים אחרוניםלילה

מחשבים אישיים Druva inSync

Druva inSync Personal Computers
סוג גיבויתדירותזמן שמירהזמן ביצוע
מלאפעם אחתשנה*עם ההתקנה
חודשיפעם בחודששנה*לא קבוע, ניתן לבחירה
שבועיפעם בשבוע6 חודשיםלא קבוע, ניתן לבחירה
יומיפעם ביום45 ימיםלא קבוע, ניתן לבחירה

* מאז המעבר לענן בשנת 2016. עד המעבר - 6 חודשים.

עודכן: 22/05/2016 , 15:10