גיבוי ושחזור

אגף המחשוב מעניק שירות גיבוי שייעודו הבטחת שלמות המידע השמור על מחשבי הטכניון.

הגיבוי נעשה בצורה אוטומטית בתדירות ובזמנים קבועים מראש כמפורט בדף מדיניות.

שירות הגיבוי לשרתים פקולטיים ולמחשבים אישיים ניתן בתשלום, שיכול להתבצע מתקציב טכניוני או מוסדי.

עלות השירות מפורטת בדף מדיניות ובמחירון שירותי האגף.

 

main backup systems
תוכנהNetBackupVEEAMinSyncSnapshots
חברהSymantecVEEAMDruvaNetApp
סוגי מחשבים מגוביםשרתים פיזיים
מרכזיים ופקולטיים
שרתים וירטואליים
מרכזיים ופקולטיים
מחשבים אישיים
והתקנים ניידים
מחשבים עם קבצים על מערך האחסון המרכזי
יעד הגיבוימערכות אחסון מרכזיות מערכות אחסון מרכזיותענן Amazon במערב אירופהמערך אחסון מרכזי
מה מתגבהמידע ומערכות הפעלהמערכות הפעלהרק מידע אישי על דיסקים לוקליים בלבדמידע אישי
שחזור מידעפתיחת קריאה ב-helpdeskפתיחת קריאה ב-helpdeskשחזור עצמי, אפשרי באמצעות ממשק התוכנה או דפדפן. הוראותשחזור עצמי לפי ההוראות או פתיחת קריאה ב-helpdesk